לומדים בכיף ובהנאה
  www.mathtlamim.022.co.il
מתמטיקה בתלמים
יום א', יב’ בחשון תשע”ט
תלקיט פעילויות לקיץ
חידות
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
חנוכה
פורים
פסח
שבועות