לומדים בכיף ובהנאה
  www.mathtlamim.022.co.il
מתמטיקה בתלמים
יום ג', ה’ באב תשע”ח
תלקיט פעילויות לקיץ
חידות
כיתה א
כיתה ב
כיתה ג
כיתה ד
כיתה ה
חנוכה
פורים
פסח
שבועות